Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich w terminie od 2 do 20 grudnia 2016 roku.

Szkolenie dla doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w terminie od 2 do 20 grudnia 2016 roku.

Materiały edukacyjne dla szkolenia: „Biznesplan dla operacji związanych z podejmowaniem  lub rozwijaniem działalności gospodarczej”  zrealizowanego w dniach 14-16 listopada 2016 roku

 

Szkolenie skierowane jest do doradców rolnych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich oraz przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Celem szkolenia jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu działalności LGD i organizacji działających na terenie wybranych krajów Europy.

Samokształcenie przez internet stanowi pierwszą część szkolenia kwaterodawców z Małopolski w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce" realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Samokształcenie przez internet stanowi pierwszą część szkolenia doradców MODR w ramach projektu "Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce" realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Termin samokształcenia: 20 – 30 września 2016 r.

Szkolenie dla doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej obsługi klienta, które winni stosować przedsiębiorcy na obszarach wiejskich. Szkolenie to ma dać wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży pozwalających ułatwić, przyspieszyć i zwiększyć sprzedaż towarów  czy usług dzięki wykorzystaniu określonych mechanizmów psychologicznych i społecznych. Szkolenie przekazuje również uczestnikom wiedzę z zakresu badań rynku i umiejętności możliwe do wykorzystania w tym zakresie w niewielkim przedsiębiorstwie zlokalizowanym na obszarach wiejskich.

Kurs dla doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy są zaangażowani w kreowanie marki i sprzedaż produktów lokalnych.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw finansów i zarządzania z naciskiem na tematykę obejmującą zakres funkcjonowania niewielkich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Szkolenie da uczestnikom podstawy teoretyczne ułatwiające orientację w zagadnieniach z obszaru finansów i zarządzania. Wiedza ta w przyszłości będzie stanowić bazę do bardziej specjalistycznych szkoleń warsztatowych.Odbiorcami szkolenia są nauczyciele szkół rolniczych,

Ubezpieczenia i umowy w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich i w rolnictwie

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Kurs rozpocznie się 12.11.2014 o godz 12.00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Słuchacze  w praktyce poznają wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe i na forach dyskusyjnych, które są, w obecnych czasach niezbędne w kreowaniu marki na obszarach wiejskich.

W dniu 8 września (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie transmitowane za pośrednictwem internetu seminarium inaugurujące realizację projektu "Cykl 5 szkoleń dla LGD".
Od dnia 1 września umożliwiamy samodzielną rejestrację uczestników za pośrednictwem formularza logowania.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, którzy są zainteresowani problematyką innowacji, transferu wiedzy i współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Słuchacze  w praktyce poznają wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe i na forach dyskusyjnych, które są, w obecnych czasach niezbędne w kreowaniu marki na obszarach wiejskich.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących podejmowanie działalności gospodarczej jak i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. podatki, księgowość, umowy w obrocie gospodarczym).