Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego oraz doradców prywatnych.Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze. Z jednej strony model gospodarstwa opiekuńczego wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej w Polsce, a z drugiej stanowi sposób zagospodarowania niewykorzystanych zasobów gospodarstw rolnych/wiejskich. Celami szczegółowymi szkolenia są: zapoznanie uczestników z przykładami gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w innych krajach;  zwiększenie wiedzy wśród uczestników na temat obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz potencjalnych źródeł finansowania tej działalności; a także podniesienie umiejętności w zakresie pracy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego.

Szkolenie trwa w terminie od 18 czerwca do 30. lipca 2018 r. 

Szkolenie adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego, w których zakresie kompetencji znajduje się turystyka wiejska. Celem szkolenia jest zapoznanie doradców z nowym prawodawstwem oraz przygotowanie do świadczenia usług doradczych w tym zakresie dla rolników i mieszkańców wsi.

Kurs e-learningowy zawiera materiały szkolenia stacjonarnego 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wszystkim zainteresowanym praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia winnicy, uprawy winorośli, wyrobu wina a także zapoznanie ich z prawnymi i ekonomicznymi aspektami produkcji winiarskiej.
Szkolenie jest skierowane do wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką organizacji przedsiębiorstwa ze względu na uwarunkowania prawne biorące pod uwagę ochronę środowiska. Organizatorzy zakładają, że uczestnicy szkolenia wyrażają gotowość do spełnienia wymogów jakie stawiają organizatorzy szkolenia.

Kurs trwa w terminie od 30 kwietnia – 30 maja 2018 roku.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wszystkim zainteresowanym praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniając przy tym potrzebę ochrony środowiska, gospodarkę odpadami, a także procesy inwestycyjne wpływające na oszczędności.
Szkolenie jest skierowane do wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką organizacji przedsiębiorstwa ze względu na uwarunkowania prawne biorące pod uwagę ochronę środowiska. Organizatorzy zakładają, że uczestnicy szkolenia wyrażają gotowość do spełnienia wymogów jakie stawiają organizatorzy szkolenia.

Kurs trwa w terminie od 30 kwietnia – 30 maja 2018 roku.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich. 
Celem szkolenia jest przedstawienie metod w zakresie efektywnego wykorzystania gospodarki wodnej jako czynnika rozwoju rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich.

Szkolenie trwa w terminie od 23. kwietnia – 30. maja 2018 r.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z czynnikami ułatwiającymi prowadzenie efektywnej sprzedaży bezpośredniej artykułów rolno-spożywczych oraz zapewniającymi satysfakcjonującą obsługę klienta. 

Szkolenie trwa w terminie od 19. kwietnia do 18. czerwca 2018 roku. 

Szkolenie skierowane jest do doradców ODR zajmujących się zagadnieniami funkcjonowania zagród edukacyjnych i zaangażowanych w rozwój idei edukacji na obszarach wiejskich. Celem ogólnym szkolenia jest aktualizacja i upowszechnienie wiedzy obejmującej zagadnienia związane z ideą rolnictwa społecznego i edukacji na wsi, założeniami programowymi Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, uwarunkowaniami organizacyjno-metodycznymi funkcjonowania zagrody edukacyjnej oraz przepisami prawnymi i możliwościami wsparcia finansowego związanymi z prowadzeniem działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych.

Szkolenie trwa w terminie od 3. kwietnia do 2. maja 2018 r. 

Szkolenie w szczególności adresowane jest do prywatnych doradców rolniczych oraz rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych przedsiębiorczością i dywersyfikacją własnych dochodów.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa wiejskiego (m.in. tworzenie biznesplanu; analiza finansowa; możliwości finansowania firmy, w tym poprzez środki wspólnotowe; ocena racjonalności przedsięwzięć gospodarczych).

Szkolenie trwa w okresie 15 marzec - 16 kwietnia 2018 roku (II edycja)

Szkolenie w szczególności adresowane jest do prywatnych doradców rolniczych oraz rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych przedsiębiorczością i dywersyfikacją własnych dochodów.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa wiejskiego (m.in. tworzenie biznesplanu; analiza finansowa; możliwości finansowania firmy, w tym poprzez środki wspólnotowe; ocena racjonalności przedsięwzięć gospodarczych).

Szkolenie trwa w okresie od 26 luty - 27 marca 2018 roku (I edycja)


Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, wskazane jest jednak, aby wzięli w nim udział doradcy zajmujący się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie ci, posiadający w zakresie swoich obowiązków zagadnienia związane z ochroną środowiska, przedsiębiorczością, oraz rozwojem działalności pozarolniczej.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając przy tym potrzebę ochrony środowiska, gospodarkę odpadami, a także procesy inwestycyjne wpływające na oszczędności.

Szkolenie trwa w okresie od 19. lutego – 26. marca 2018 roku.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia winnicy, uprawy winorośli, wyrobu wina a także zapoznanie ich z prawnymi i ekonomicznymi aspektami produkcji winiarskiej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Wskazane jest jednak, aby wzięli w nim udział doradcy zajmujący się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie ci, posiadający w zakresie swoich obowiązków zagadnienia związane z przedsiębiorczością, oraz rozwojem działalności pozarolniczej.

Szkolenie trwa w okresie od 26. lutego do 28. marca 2018 roku.  

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich. 
Celem szkolenia jest przedstawienie metod w zakresie efektywnego wykorzystania gospodarki wodnej jako czynnika rozwoju rolnictwa, środowiska i obszarów wiejskich.

Szkolenie trwa w okresie od 22. lutego – 30. marca 2018 r.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, zajmujących się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i innych form dywersyfikacji dochodów rolników, ich rodzin i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom rolnym wiedzy i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa wiejskiego (m.in. tworzenie biznesplanu; analiza finansowa; możliwości finansowania firmy, w tym poprzez środki wspólnotowe; ocena racjonalności przedsięwzięć gospodarczych).

Szkolenie trwa w okresie od 12. lutego do 16. marca 2018 r. 

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz pracowników izb rolniczych. Celem ogólnym szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu uwarunkowań produkcji żywności w gospodarstwie rolnym, w tym w zagrodzie edukacyjnej. 

Szkolenie trwa w okresie od 31. stycznia do 2. marca 2018 r.Szkolenie jest adresowane jest do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego. Jego celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności doradców w zakresie  udzielania poradnictwa osobom prowadzącym działalność turystyczną na wsi, w szczególności wsparcie przy zastosowaniu optymalnego modelu prawnego i podatkowego dla zamierzonej działalności i posiadanych warunków oraz dla oceny wykonywania działalności zgodnie z obowiązującym prawem. 

Szkolenie trwa w okresie od 15. stycznia do 16. lutego 2018 r. 

Materiały dydaktyczne i forum dyskusyjne w ramach projektu pn. "Gospodarstwa Opiekuńcze - budowanie sieci współpracy".

Szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych. Kurs aktywny do 30 marca 2017 r.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw zarządzania i finansów z naciskiem na  tematykę obejmującą zakres funkcjonowania niewielkich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.


Szkolenie będzie realizowane w terminie od 5 do 20 grudnia 2016 r.

Materiały edukacyjne dla szkolenia: „Biznesplan dla operacji związanych z podejmowaniem  lub rozwijaniem działalności gospodarczej”  zrealizowanego w dniach 14-16 listopada 2016 roku

 

Kurs rozpocznie się 12.11.2014 o godz 12.00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Słuchacze  w praktyce poznają wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe i na forach dyskusyjnych, które są, w obecnych czasach niezbędne w kreowaniu marki na obszarach wiejskich.

W dniu 8 września (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie transmitowane za pośrednictwem internetu seminarium inaugurujące realizację projektu "Cykl 5 szkoleń dla LGD".
Od dnia 1 września umożliwiamy samodzielną rejestrację uczestników za pośrednictwem formularza logowania.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych, którzy są zainteresowani problematyką innowacji, transferu wiedzy i współpracy w nowym okresie programowania 2014-2020.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Słuchacze  w praktyce poznają wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe i na forach dyskusyjnych, które są, w obecnych czasach niezbędne w kreowaniu marki na obszarach wiejskich.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących podejmowanie działalności gospodarczej jak i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. podatki, księgowość, umowy w obrocie gospodarczym).