Skip available courses

Available courses

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT, przekazanie wiedzy z zakresu przepisów  prawnych regulujących funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce  oraz zasadami ewidencji podatku VAT w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu marketingu w Internecie oraz przedstawienie nowoczesnych narzędzi służących podnoszeniu jakości świadczonych usług przy pomocy Internetu. Słuchacze  w praktyce poznają wykorzystanie kampanii reklamowych w serwisach internetowych, wyszukiwarkach oraz poprzez serwisy społecznościowe i na forach dyskusyjnych, które są, w obecnych czasach niezbędne w kreowaniu marki na obszarach wiejskich.

Samokształcenie ma na celu zapoznanie doradców z podstawowymi zmianami w zakresie systemu wdrażania i realizacji przyszłych programów operacyjnych oraz zasadami finansowania działań wspierających rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) z funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych (Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy). 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących podejmowanie działalności gospodarczej jak i dotyczących wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. podatki, księgowość, umowy w obrocie gospodarczym).