Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych” w ramach PROW na lata 2014-2020 skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jak i prywatnych podmiotów doradczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 19 listopada 2016 r. (sobota) organizuje szkolenie uzupełniające pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób chcących przedłużyć lub odnowić ważność zaświadczenia uprawniającego do sprzedawania środków ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia propozycję realizacji następujących szkoleń, które planuje zorganizować w II półroczu 2016 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania:

1. Biznesplan dla operacji rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej realizowanej w ramach LSR – szkolenie stacjonarne dla pracowników LGD – termin: 14-16 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.
2. Budowa zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej (programów turystycznych) w ramach realizacji LSR – szkolenie stacjonarne dla przedstawicieli LGD i podmiotów zainteresowanych współpracą w procesie integracji – termin: 28-30 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.
3. Rola i zadania Biura LGD w procesie wdrażania LSR (organizacja naborów, ocena zgodności z Programem i LSR oraz wsparcie dla organu decyzyjnego) – szkolenie stacjonarne dla pracowników LGD – termin: 21-23 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.
4. Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania– szkolenie e-learningowe dla członków organów decyzyjnych LGD – termin: październik 2016 rok. 

Przełom lata i jesieni to tradycyjnie okres targów, wystaw i innych uroczystości branżowych w Małopolsce. Jak co roku krakowski Oddział CDR uczestniczył w kilku z nich jako współorganizator lub wystawca. Tym razem braliśmy udział w: Małopolskim Święcie Warzyw, Małopolskich Targach Żywności oraz Święcie Ziemniaka.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 3-4 listopada 2016 r. szkolenie pt. „Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność prowadzoną przez niezarejestrowane organizacje”.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie tychmających kontakty, wspierających i współdziałających z niezarejestrowanymi organizacjami i grupami nieformalnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska". 

Życzymy miłej lektury!

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-30 września 2016 roku zorganizowało V Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki z zakresu zabezpieczeń systemów e-learningowych na przykładzie Moodle oraz przygotowania materiałów dydaktycznych do szkoleń internetowych.

Przedmiotem zainteresowania krajów bałkańskich jest dziś integracja z Unią Europejską i współpraca z krajami członkowskimi. W odpowiedzi na tę potrzebę Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło projekt Akademii Rozszerzeniowej mającej wspierać kraje ubiegające się o akces poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 20-21 października 2016 roku szkolenie pt. Mała retencja wodna czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach  14-16.09.2016 r. szkolenie na temat: "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób, w tym doradcy rolni, właściciele małych przetwórni i lokalne grupy działania.

W dniach 6 – 7 września 2016 r. Krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizował szkolenie pt. „Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia, z zastosowaniem roślin zielarskich w gospodarstwie domowym”.

W dniach 3-4 września br. w Częstochowie odbyła się jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to  jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29-30 września 2016 roku V Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki z zakresu zabezpieczeń systemów e-learningowych na przykładzie Moodle oraz przygotowania materiałów dydaktycznych do szkoleń internetowych przeznaczone dla doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 dla rozwoju obszarów wiejskich” w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 19 września – 28 października 2016 szkolenie internetowe pt. „Techniki sprzedaży i badania rynku w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”.Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.