Chodzący ideał. Krzepki mądry, pracowity a do tego miły, bo Chłop XXI wieku musi być również dżentelmenem. Takie kryteria obowiązywały na 22. już wyborach „Chłopa Roku 2016” w Racławicach w województwie małopolskim, które tradycyjnie odbyły się po Św. Wojciechu, w ostatnią niedzielę kwietnia. Zmagania wygrał Leszek Wawrzyła, rolnik z województwa świętokrzyskiego, który nie tylko ma krzepę; potrafi przenosić snopy słomy, przeciągać linę ale też zaśpiewać, zatańczyć i rozbawić publiczność.

agrotravelCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował i przeprowadził w trakcie VIII Międzynarodowych Targów Turystki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 w Kielcach warsztaty dyskusyjne na temat: „Przez innowacyjność do wyższej jakości produktów (programów)turystyki wiejskiej”.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 2-dniowe szkolenie pt. „Spółdzielnie socjalne”.Szkolenie adresowane jest do doradców rolnych zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pierwszego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 30-31 maja 2016 roku. szkolenie warsztatowe pt. „VAT w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

W Racławicach, u podnóża Kopca Tadeusza Kościuszki, tuż przy pomniku Bartosza Głowackiego przeprowadzony zostanie kolejny Turniej o tytuł Chłopa Roku oraz zlot Wojciechów i Bartoszów.Tradycyjnie odbędzie się on w pierwszą niedzielę po św. Wojciechu, w tym roku 24 kwietnia.

Tradycyjnie w okresie wiosennym, w tym roku 23 i 24 kwietnia, na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29 listopada zorganizowana zostanie Małopolska Giełda Agroturystyczna.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 18 kwietnia – 17 czerwca 2016 roku szkolenie internetowe pn. „Zarządzanie realizacją LSR przez LGD zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Szkolenie jest adresowane do doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, doradców prywatnych, doradców zatrudnionych w Izbach Rolniczych, którzy współpracują z Lokalnymi Grupami Działania. Głównym celem szkolenia jest przekazanie doradcom, wiedzy z zakresu podstaw zarządzania strategicznego rozwojem obszaru zgodnie z podejściem LEADER i wymogami PROW 2014-2020 oraz przygotowanie ich do udzielania wsparcia lokalnym grupom działania w procesie wdrażania lokalnych strategii rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020.

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają teraz niepowtarzalną szansę na szeroką promocję swoich inwestycji. Takie możliwości stwarza ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Realizowana ona będzie w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy wspieranych przez Fundusze Europejskie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie z zakresu przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla działania „Premia dla młodych rolników” objętego PROW 2014-2020. Szkolenie organizowane będzie w siedzibie CDR w Krakowie przy ul. Meiselsa 1 w terminie 6 kwietnia 2016 r.

350x104cdrkursy logoCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka” w terminie od 18.04 – 13.05.2016 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza doradców z WODR, Izb Rolniczych oraz prywatnych podmiotów doradczych na szkolenie z zakresu przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” (wszystkie obszary), w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020. Szkolenia organizowane będą w siedzibie CDR w Krakowie przy ul. Meiselsa 1 w następujących terminach: 14 oraz 17 marca br.

LGDCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia szczegółową informację o szkoleniach, które planuje przygotować w I półroczu 2016 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania.

cdrkursy logoCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie e-learningowe pod nazwą „Jak prawidłowo napisać projekt”, które będzie trwało od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r. 

W dniach 18-29.01.2016 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie internetowe pt. „Działania Leader w PROW 2014-2020” – II edycja. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami wdrażania podejścia Leader w nowej perspektywie 2014-2020. W szkoleniu uczestniczyło 108 doradców rolnych zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.