Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pt. „Podatek dochodowy w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich”.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe dla nauczycieli pt. „Ubezpieczenia w działalności gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich i w rolnictwie”.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w okresie 1-29 luty 2016 r. szkolenie internetowe pt. „ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: zakładanie działalności gospodarczej i tworzenie biznesplanu”.

cdrkursy logoCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 18-29.01.2016 r. szkolenie internetowe pt. „Działania Leader w PROW 2014-2020” – II edycja.

cdrkursy logoW terminie 25.01 - 05.02.2016 r. odbędzie się kolejna edycja szkolenia internetowego pn. „Zarządzanie budżetem domowym wiejskiego gospodarstwa domowego” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W terminie 7 - 22.01.2016 r. odbędzie się kolejna edycja szkolenia internetowego pn. „Produkty lokalne w sprzedaży bezpośredniej - uwarunkowania formalno-prawne - aktualizacja krajowych przepisów prawnych" organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do I edycji szkolenia, otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania pocztą elektroniczną.

Prezentujemy publikację autorstwa dr Leszka Leśniaka (CDR O/Kraków) skierowaną szczególnie do doradców rolnych współpracujących z LGD. Poradnik niniejszy mimo, że nosi tytuł „Metodyka wsparcia dla LGD w procesie budowy lokalnych strategii rozwoju” posiada pewne cechy uniwersalne, które pozwalają korzystać z niego również na etapie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a także mogą być przydatne w budowaniu planów strategicznych w różnych innych niż LEADR kontekstach.

przedsiebiorczosc

 Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska".

 

leader2007 2013mZapraszamy do zapoznania się z treścią ostatniego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 15-18.12.2015 r. szkolenie internetowe nt. „Działania Leader w PROW 2014-2020" – szkolenie dla LGD.

Szkolenie adresowane jest szczególnie do nowych członków Lokalnych Grup Działania. Celem seminarium jest zapoznanie przedstawicieli LGD z podstawowymi założeniami wdrażania podejścia Leader w nowej perspektywie 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizował w dniach 1-8 grudnia 2015 roku seminarium internetowe pn. „Koncepcja funkcjonowania i budowa systemu opiekunów wsi”. Było ono adresowane do specjalistów i doradców zatrudnionych w WODR. Głównym celem seminarium było zapoznanie doradców, zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, z ideą budowy i funkcjonowania systemu animatorów-opiekunów wsi, z problematyką animacji wiejskich społeczności i różnorodnymi podejściami, które opierają się na partycypacji mieszkańców dla rozwoju wsi.

Zakończyła się realizacja cyklu seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych (m.in. KGW) lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt.: "Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji".
W dniach 14-29.11.2015 r. CDR o/Kraków jako lider Konsorcjum wraz z pozostałymi Partnerami, w tym:
1. Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Krakowie (MSDR)
2. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą" z siedzibą w Kluczach (LGD)
3. Związkiem Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie (ZMW).
- zorganizował cykl sześciu 3-dniowych seminariów dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, doradców rolnych, oraz innych liderów i liderek organizacji pozarządowych (formalnych i nieformalnych) działających na wsi i skupiających głównie kobiety.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 15-21.12.2015 r. seminarium internetowe nt. Działania Leader w PROW 2014-2020.
Seminarium adresowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Celem seminarium jest zapoznanie doradców rolnych z podstawowymi założeniami wdrażania podejścia Leader w nowej perspektywie 2014-2020 oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości uczestnictwa i roli doradców rolnych we wspieraniu działań na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich.

1Trzecie już spotkanie członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych odbyło się w dniach 18-23 listopada 2015 w Boguchwale, woj. podkarpackie. Konferencja została zorganizowana w ramach planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Szanowni Państwo, w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń na kursy internetowe realizowane w listopadzie i grudniu br. zmuszeni jesteśmy do ograniczenia liczby użytkowników niektórych kursów w celu utrzymania odpowiedniej wydajności systemu kursów internetowych - cdrkursy.edu.pl.
W związku z tym przewidziano dodatkowe edycje szkoleń, w których taka sytuacja zaistniała. O kolejnych terminach zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalcamy sprawdzanie folderów spam lub wiadomości śmieci na swojej poczcie, a by mieć pewność otrzymania w/w wiadomości.
Wszelkie informacje dot. nowych terminów szkoleń udzielają osoby odpowiedzialne za rekrutację odpowiedniego szkolenia.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

AplikacjaMobilnaPolska Federacja Turystyki Wiejskiej oddaje w ręce użytkowników poręczne urządzenie informacyjno – promocyjne  - Aplikację Mobilną „Wieś Polska Zaprasza”. Jest to baza ponad tysiąca gospodarstw agroturystycznych położonych w malowniczych zakątkach naszego kraju. Korzystanie z funkcji aplikacji umożliwia zaawansowana funkcyjnie wyszukiwarka obiektów według kryteriów przedziału cenowego, oceny, możliwości przyjazdu ze zwierzętami i wielu innych.