Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 3-4 listopada 2016 r. szkolenie pt. „Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność prowadzoną przez niezarejestrowane organizacje”.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się problematyką rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie tychmających kontakty, wspierających i współdziałających z niezarejestrowanymi organizacjami i grupami nieformalnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska". 

Życzymy miłej lektury!

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego w tym roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 29-30 września 2016 roku zorganizowało V Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki z zakresu zabezpieczeń systemów e-learningowych na przykładzie Moodle oraz przygotowania materiałów dydaktycznych do szkoleń internetowych.

Przedmiotem zainteresowania krajów bałkańskich jest dziś integracja z Unią Europejską i współpraca z krajami członkowskimi. W odpowiedzi na tę potrzebę Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło projekt Akademii Rozszerzeniowej mającej wspierać kraje ubiegające się o akces poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 20-21 października 2016 roku szkolenie pt. Mała retencja wodna czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach  14-16.09.2016 r. szkolenie na temat: "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób, w tym doradcy rolni, właściciele małych przetwórni i lokalne grupy działania.

W dniach 6 – 7 września 2016 r. Krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizował szkolenie pt. „Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia, z zastosowaniem roślin zielarskich w gospodarstwie domowym”.

W dniach 3-4 września br. w Częstochowie odbyła się jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to  jedna z największych w kraju imprez o charakterze wystawienniczo-targowym. Każdego roku swój dorobek prezentuje tu ponad 400 wystawców. Jak co roku swoje stoisko informacyjno-promocyjne zaprezentowało Centrum Doradztwa Rolniczego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 29-30 września 2016 roku V Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki z zakresu zabezpieczeń systemów e-learningowych na przykładzie Moodle oraz przygotowania materiałów dydaktycznych do szkoleń internetowych przeznaczone dla doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 dla rozwoju obszarów wiejskich” w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 19 września – 28 października 2016 szkolenie internetowe pt. „Techniki sprzedaży i badania rynku w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich”.Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zajmujących się tematyką rozwoju obszarów wiejskich oraz przedsiębiorczością.

18 sierpnia br. rozpoczyna się trzeci wakacyjny konkurs „Odpoczywaj na wsi” promujący turystykę wiejską za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem konkurs poświęcony jest aktywnym formom poznawania wiejskiego życia w gospodarstwach skupionych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Organizatorem konkursu, którego celem jest  inspirowanie Polaków do spędzania urlopów w kraju i odkrywania turystycznych uroków polskiej wsi jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 14 – 16 września 2016r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. " Prowadzenie księgowości w gospodarstwie rolnym i przy działalności gospodarczej oraz rozliczenie VAT" skierowane do doradców i specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jak i prywatnych podmiotów doradczych.

Krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego w dniach 6 – 7 września 2016 r. organizuje szkolenie pt. „Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia, z zastosowaniem roślin zielarskich w gospodarstwie domowym”.
Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. Do udziału w szkoleniu zostaną zaproszone w szczególności osoby odpowiedzialne za wiejskie gospodarstwa domowe.