Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w okresie od 03 listopada do 17 grudnia 2014 roku w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe pod nazwą: Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy  w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

IMG 0066Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 22-24.10.2014 r. 3-dniowe szkolenie pn.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych.
W szkoleniu udział wzięli doradcy rolni, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich, w tym m.in. Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi grupami działania, stowarzyszeniami i fundacjami.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na szkolenia realizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, z projektu „Rozwój systemu marketingu bezpośredniego”. Szkolenia te adresowane są do rolników i przedsiębiorców rolnych zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią.

„Zasmakuj z UR” - pod tym hasłem w ostatni weekend września na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ulicy Balickiej 253 odbyły się I Małopolskie Targi Żywności. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  Marszałka województwa małopolskiego oraz Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W targach wzięło udział 32 wystawców.
Swoje stoisko zaprezentowało także Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie wraz z Zagrodami Edukacyjnymi: „Pszczółki” z Niezwojowic k. Proszowic oraz „Maciejówka” z Ostrowa, woj. śląskie.

zdrowy styl06W dniach od 1–3 października 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie odbyło się trzydniowe szkolenie dla doradców wiejskiego gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości i agroturystyki zainteresowanych zagadnieniami: "Racjonalne żywienie rodziny wielopokoleniowej jako element profilaktyki zdrowotnej".

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje dla doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego seminarium na temat: "Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa". Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które będą się zajmować wdrażaniem celów Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EPI) oraz wspieraniem grup operacyjnych.

leader2007 2013mZapraszamy do zapoznania się z treścią trzeciego w 2014 roku numeru kwartalnika LEADERnewsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania. W numerze między innymi o projektach współpracy, o promocji i działaniach LGD z mazowieckiego, podlaskiego i małopolskiego województwa oraz o Karcie Dużej Rodziny -zobacz LEADERnewsletter.

IMG 6064Rozwój obszarów wiejskich to w dużej mierze transfer wiedzy i informacji. Szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne to podstawa komunikacji i wymiany dobrych praktyk. W dzisiejszych czasach ważnym nośnikiem przekazu informacji jest także wszechobecny i już dobrze dostępny Internet. Ośrodki doradztwa rolniczego i ich działalność w wymierny sposób również wpływają na zmiany, jakie zachodzą na polskiej wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 4, 5 i 12 października 2014 r. organizuje szkolenie podstawowe pn.: "Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin" przeznaczone dla osób zamierzających sprzedawać środki ochrony roślin, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu dla sprzedawców.
Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest warunkiem wymaganym od osób sprzedających środki ochrony roślin.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie pt. "Płatności bezpośrednie po roku 2014 – zazielenienie", które odbędzie się w dniu 13 października 2014 roku w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie serdecznie zaprasza na 3-dniowe szkolenie pn.: "Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych" organizowane w dniach 22-24.10.2014 r.

logo2

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenia realizowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015, z projektu „Rozwój systemu marketingu bezpośredniego".

W ramach projektu realizowane będą m.in. 3 szkolenia blended – learning dla doradców rolnych (są to szkolenia łączące elementy szkolenia bezpośredniego oraz szkolenia przez Internet).

W niedzielę 7 września 2014 roku na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim koło Krakowa odbyła się 7. edycja Małopolskiego Święta Warzyw − imprezy organizowanej przez samorząd gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pod nazwą: "Racjonalne żywienie rodziny wielopokoleniowej jako element profilaktyki zdrowotnej", które odbędzie się w dniach: 1–3 października 2014 roku w siedzibie CDR oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 16 - 18 września 2014 roku organizuje dla doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego III Warsztaty pt. "Narzędzia internetowe, jako ważny element w rozwoju obszarów wiejskich - czyli jak prawidłowo przygotować dokumentację filmową z ważnych wydarzeń instytucji doradztwa rolniczego".