W dniach 09-11 lipca 2014 roku przedstawiciele Lokalnych Grup Działania  uczestniczyli w szkoleniu pt.: „Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR/LSROR”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 3-5 lipca na zlecenie Sekretariatu Centralnego oraz Regionalnego KSOW organizował czwartą już międzynarodową konferencję pt. „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 12-14 sierpnia br. II Ogólnopolskie Seminarium dla Komisarzy i Organizatorów Targów, Wystaw i Imprez Promocyjnych. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z organizacją i koordynacją imprez wystawienniczych i promocyjnych w ośrodkach doradztwa rolniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią drugiego w 2014 roku numeru kwartalnika Leader Newsletter skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania. W numerze między innymi o projektach współpracy, promocji i działaniach LGD z łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego województwa, przyszłości podejścia LEADER w Polsce oraz o innowacji - zobacz Leader Newsletter.

Podczas uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w X Konkursie na najlepszą pracę badawczą. Spośród 20 prac biorących udział w konkursie publikacja Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie pt. "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" otrzymała pierwszą nagrodę

W dniach od 16-17 czerwca 2014 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie odbyło się dwudniowe szkolenie dla doradców wiejskiego gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości i agroturystyki zainteresowanych zagadnieniami: „Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 4 lipca 2014 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów młodzieży na obszarach wiejskich pt.: „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”. Konferencja odbędzie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, rozpoczęcie o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 4 lipca 2014 roku Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą aktualnych i ważnych problemów młodzieży na obszarach wiejskich pt.: „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy”. Konferencja odbędzie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46, rozpoczęcie o godzinie 9.00 – budynek Wydziału Leśnego UR w Krakowie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na 3-dniowe szkolenie na temat: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych – aspekty rachunkowo-podatkowe prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej” .Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2014 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Podejmujemy działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych wśród naszych członków” – to podstawowe zadanie spółdzielni socjalnej „PRZYSTAŃ” w Raciechowicach, która powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kwapinka.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23-25 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: „Zakończenie wdrażania i ewaluacja wyników LSR/LSROR”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 09-11 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: Marketing terytorialny jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR/LSROR”.


W dniach 26-28 maja 2014 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało 3-dniowe szkolenie z zakresu ekonomii społecznej na temat: „Organizacje pozarządowe jako instytucje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń – organizacja, dokumentacja, odpowiedzialność”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 16-18 lipca 2014 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich na temat: Podstawy komunikacji społecznej jako jeden z warunków podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie planowania strategicznego”.

Czy zabawka może być pomysłem na biznes i rozwój regionu? Tak, jeśli jest ekologiczna i wywodzi się z tradycji...
W dniach 28 – 30 maja 2014 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało trzydniowe szkolenie na temat: "Produkty lokalne w obrocie rynkowym czynnikiem rozwoju regionu”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 23-25.06.2014 r. szkolenie pn. "Planowanie rozwoju gospodarstwa rolnego". Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych.