1Trzecie już spotkanie członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych odbyło się w dniach 18-23 listopada 2015 w Boguchwale, woj. podkarpackie. Konferencja została zorganizowana w ramach planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.


Zadanie było realizowane przez konsorcjum w składzie:

1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie (liderkonsorcjum)
2. Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale,
3. Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w UR w Krakowie,
4. Góralskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym z siedzibą w Maniowach.


W konferencji udział wzięło łącznie 237 osób. Zasadnicze grono uczestników stanowili mieszkańcy wsi - członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Obecni byli także doradcyODR z całej Polski koordynujących funkcjonowanie zagród edukacyjnych w swoich województwach oraz specjaliści – akademicy, samorządowcy - wspierających funkcjonowanie Sieci. W konferencji wzięli ponadto udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz lokalnych mediów.

W programie konferencji znalazły się wykłady plenarne obejmujące spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem Ogólnopolskiej Sieci Zagród edukacyjnych, wzbogacaniem i doskonaleniem oferty edukacyjnej w zagrodach w oparciu o ogrody pokazowe oraz możliwości wsparcia finansowego inwestycji w zagrodach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20120. Ponadto program obejmował warsztaty metodyczne w grupach na temat programowania zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał rolniczy środowiska lokalnego z uwzględnieniem ich włączenia w realizację podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014. Jeden dzień konferencji przeznaczony był na zajęcia terenowe, które miały miejsce w dwóch podkarpackich zagrodach edukacyjnych„Ranczo Pstrągowa" i „Siedlisko Janczar". Zajęcia w zagrodach były okazją do zapoznania się z tematami i metodami prowadzenia zajęć, wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz integracji.

W ocenie uczestników konferencja została przeprowadzona profesjonalnie i dostarczyłauczestnikom dużo wiedzy; uczestnicy chwalili warunki socjalne i gościnność gospodarzy. Równocześnie zwracali uwagę na konieczność podjęcia pogłębionej dyskusji nad kwestią ochrony marki „Zagroda Edukacyjna" oraz perspektywą funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.