W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzili eksperci z ARiMR, Uniwersytetu Rolniczego oraz CDR. W seminarium wzięło udział ponad 20 doradców z całej Polski.


Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warunkami i procedurami związanymi z ubieganiem się o pomoc w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz zasadami wypełniania wniosków i biznesplanów. Omówiono także najczęściej popełniane błędy w naborach z lat 2015 i 2016.

W trakcie ćwiczeń zaprezentowano także zaprojektowaną przez CDR w Radomiu aplikację komputerową, służącą do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Kursanci mieli okazję zapoznać się także z treścią opracowania „Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020” w kontekście racjonalności doboru maszyn do wielkości gospodarstw, wraz z dobrymi przykładami doboru maszyn do określonych typów gospodarstw i analizą błędów w doborze maszyn i urządzeń w poprzednich naborach.