Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuuje realizację projektu pn. „SocialFarms in VisegradCountries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.


Projekt realizowany jest w partnerstwie: Uniwersytet Szent Istvan w Godollo - lider projektu, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, CDR Oddział w Krakowie oraz Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze. Ze względu na podobną historię, która wpłynęła na sytuację rolnictwa i gospodarstw rolnych, przed krajami Grupy Wyszehradzkiej stają podobne trudności i wyzwania.


W dniach 30-31 maja 2017 r. na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie, w trakcie którego partnerzy wymienili się kolejnymi doświadczeniami w zakresie rolnictwa społecznego, podsumowali dotychczasowe działania w ramach projektu oraz omówili wstępną wersję tworzonej publikacji. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem dwóchczeskich przedsięwzięć: ekologicznego i socjalnego korzystającego z potencjału rolnictwa do terapii i opieki nad osobami uzależnionymi oraz matkami samotnie wychowującymi dziećmi.


Końcowym rezultatem projektu będzie publikacja nt. gospodarstw społecznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, zawierająca podstawowe informacje o stanie rozwoju rolnictwa społecznego oraz przykłady dobrych praktyk w poszczególnych krajach. Postępy prac można śledzić na stronie internetowej projektu http://socialfarm.gak.hu