Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2017 będzie realizowało projekt pt.: "Zachodnie nowatorskie "drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce". Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie sześciodniowego wyjazdu studyjnego do Czech, Niemiec i Austrii.

Celem projektu będzie zapoznanie uczestników wyjazdu z dobrymi praktykami z zakresu innowacji w rolnictwie i upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. W ramach operacji planowane jest również wydanie 1000 broszur informacyjnych opisujących prezentowane miejsca na trasie wyjazdu z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Europie, które następnie zostaną rozdysponowane podczas szkoleń i konferencji organizowanych przez podmioty uczestniczące w wyjeździe. Projekt realizowany będzie w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt/wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 16 osób z terenu województwa małopolskiego, w tym przynajmniej dla połowy do 35 roku życia: dwóch przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz dwóch przedstawicieli Małopolskiej Izby Rolniczej, jeden przedstawiciel UR w Krakowie, dwóch przedstawicieli Małopolskiej Sieci LGD. Uczestnicy wyjazdu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w wyjeździe. Źródłem finansowania są środki KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl


Ban