Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 05 - 06 października 2017 roku. szkolenie warsztatowe pt. „VATemecum doradcy rolnego 2017. Ewidencja przychodów i rozchodów na potrzeby realizacji wybranych działań inwestycyjnych PROW 2014-2020”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zainteresowanych tematyką szkolenia.

Głównym celem szkolenia warsztatowego jest zapoznanie jego uczestników z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT, przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce oraz zasad ewidencji podatku VAT zarówno w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich jaki w gospodarstwach rolnych. Ponadto, doradcy zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów na potrzeby realizacji wybranych działań inwestycyjnych PROW 2014-2020.

Szczegółową tematykę zajęć podano w załączonym harmonogramie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia tj. 182 zł.

Doradcy zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszeni są o przesyłanie potwierdzonej przez pracodawcę oraz podpisanej przez siebie karty zgłoszenia uczestnictwa do Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem (skan) na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Rekrutacja będzie prowadzona do 29 września 2017 r. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest samodzielne rozwiązywanie zadań i kazusów w czasie warsztatów.

Opiekę merytoryczną nad szkoleniem sprawują:

• Mateusz Grojec (Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich); tel.: (12) 424-05-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Rafał Galiak (Jednoosobowe Stanowisko ds. Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolnej); tel.: (12) 424-05-07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu serdecznie zachęcamy do przesyłania swoich pytań, wątpliwości, kazusów w zakresie podatku VAT i ewidencji i przychodów i rozchodów w terminie do 21 września 2017 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zostaną one omówione w czasie warsztatów.

Informacji w sprawie rekrutacji udziela pani Maria Szaszkiewicz z Zespołu Metodyki, Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego – tel.: 12 424 05 54, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: 

karta zgłoszenia uczestnictwa
harmonogram szkolenia