W dniach 15-16.11.2017 r. przedstawiciele DROW CDR O/Kraków uczestniczyli w I Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Poznaniu. Forum było zorganizowane w ramach projektu pn. "System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" - Działanie 2.9 POWER.

Forum skierowane było do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej; przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych; badaczy, ekspertów, analityków; oraz innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

W trakcie Forum poruszono m.in. takie tematy jak potencjał rozwojowy sektora ekonomii społecznej i solidarnej; strategiczno-prawny kontekst funkcjonowania ekonomii społecznej i solidarnej oraz przyszłość ekonomii społecznej.  W ramach wydarzenia zorganizowano także kilka warsztatów tematycznych, a wśród nich jeden na temat: „Społecznie odpowiedzialne rolnictwo – rolnictwo wspierane przez społeczność, nowa spółdzielczość rolnicza, gospodarstwo opiekuńcze”. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele: KPODR w Minikowie, DROW CDR O/Kraków oraz MRiRW.

Więcej informacji na stronach:

https://www.facebook.com/ForumESiS/ oraz www.mpips.gov.pl