Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczął realizację międzynarodowego projektu pn. Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to Responsible and Mental-health Services (CARE-T-FARMS) współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. Jest to kolejne działanie podejmowane przez CDR O/Kraków na rzecz rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.

 

eu


Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF).
Moduł pierwszy pn. "Care Farm Tutor" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.
Moduł drugi pn. "Care Farm Manager" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.
Moduł trzeci pn. "Care Farm Social/HealthEducator" jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie z poziomem EQF 5/6.

Przygotowane moduły szkoleniowe powinny zapewnić niezbędne narzędzia do właściwego projektowania i wdrażania rolnictwa społecznego (opiekuńczego) w całej Europie. Mając dostęp do tego rodzaju szkolenia, przewidywany jest wzrost zainteresowania rolnictwem społecznym (opiekuńczym) oraz jego upowszechnienie.

W związku z realizacją projektu, w dniach 31.11.2017 – 1.12.2017 odbyło się w Perugii (Włochy) Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu. Instytucją przyjmującą była CIA Umbria Servizi All’Impresa SRL we współpracy z Azienda USL Umbria 1. W trakcie spotkania zaprezentowano organizacje partnerskie, następnie ustalono podział zadań, omówiono metodę ewaluacji projektu oraz upowszechniania rezultatów intelektualnych. W drugim dniu spotkania omówiono kwestie finansowe i administracyjne. Następnie uczestnicy spotkania udali się na wizytę do gospodarstwa „La Semente”, w którym prowadzona jest opieka terapeutyczna dla osób z zaburzeniami autystycznymi polegająca na angażowaniu tych osób w pracę w gospodarstwie rolnym.

Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach związanych z projektem:
Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: Care-T-Farms
Strona internetowa: http://www.care-t-farms.eu/

 
eu flag