Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat: "Myśl społecznie, działaj ekonomicznie – działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej”. Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2013 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1. 

Szkolenie skierowane jest do doradców rolnych zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz pracowników izb rolniczych, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarach wiejskich, w tym m.in. lokalnymi grupami działania oraz Kołami Gospodyń Wiejskich. Do udziału w szkoleniu zapraszamy również przedstawicieli lokalnych grup działania oraz innych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • Istoty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych;
  • Form prawnych przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji;
  • Działalności organizacji pozarządowych, w tym omówienie aspektów podatkowo-rachunkowych prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej w NGO;
  • Prezentacji wybranych podmiotów społecznych;
  • Źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej – środki finansowe w ramach wsparcia bezzwrotnego (np. dotacje, granty) i zwrotnego (np. fundusze pożyczkowe);
  • Kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce na lata 2014-2020 i polityki państwa w tym zakresie;

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularzy zgłoszeniowych, w tym: Karty zgłoszenia uczestnictwa  oraz Informacji o uczestniku (do pobrania na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/krakow/) pocztą elektroniczną (skan) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków - do dnia 14 czerwca 2013 r.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych, kolejność zgłoszeń.

Koszty udziału w szkoleniu:

  • Pracownicy WODR i pracownicy izb rolniczych – 177,60 zł brutto* od osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna.
  • Pozostałe osoby - 309,10 zł netto*, tj. 366,93 zł brutto od osoby - w cenie zawarte są dodatkowo koszty dydaktyczne (wykładowcy + materiały szkoleniowe).

* Dla osób, które w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa posiadają podpisane Oświadczenie dla celów VAT koszt netto szkolenia jest równy kosztowi brutto szkolenia. Osoby bez podpisanego ww. Oświadczenia pokrywają koszty szkolenia powiększone o wartość podatku VAT.

*Specyfikacja kosztów szkolenia

Temat

Koszt netto

Koszt brutto

nocleg

60,00 zł

73,80 zł

Wyżywienie/serwis kawowy

116,00 zł

129,78  zł

koszty dydaktyczne

131,50 zł

161,75 zł

Opłata miejscowa

1,60 zł

1,60 zł

 RAZEM

 309,10 zł

366,93 zł 

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na konto:  BGK O/Kraków
53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu w przeddzień szkolenia, co należy zadeklarować w Karcie zgłoszenia uczestnictwa. Nocleg w przeddzień szkolenia jest bezpłatny (dla uczestników z miejsc położonych
w znacznej odległości od miejsca szkolenia).

Informacje o szkoleniu oraz formularze zgłoszeń udostępnione są na stronie www.cdr.gov.pl/krakow i www.cdr.gov.pl.

Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Marta Starmach
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Do pobrania:
Harmonogram
Karta zgłoszenia uczestnictwa z oświadczeniem
Karta zgłoszenia uczestnictwa bez oświadczenia
Informacja o uczestniku