Kraków 2017

 

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy". 

 

pobierz publikację 

 

 

 

Kraków 2017 

 

Broszura informacyjna na temat idei gospodarstw opiekuńczych, przygotowana w ramach projektu "Gospodarstwa opiekuńcze - budowanie sieci współpracy". 

 

pobierz publikację 

okladka broszura VAT 01 

Kraków 2017

 

Publikacja na temat rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych.

 

pobierz publikację

okladka Udzial doradcowKraków 2016

Opracowanie w formie e-booka dotyczące przeprowadzonych badań  na temat: Udział i rola doradców WODR w sieciach podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami dewaloryzowanymi i bezrobotnymi w ramach realizacji LSR przez LGD.

pobierz publikacje

okladka drobne gosp1Kraków, 2016

Publikacja towarzysząca już szóstej międzynarodowej konferencji dotyczącej tematyki obszarów o rozdrobnionej strukturze agrarnej, pt. Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich. W bieżącym roku tematem konferencji była problematyka wieloaspektowej aktywności i aktywizacji kobiet żyjących w różnych krajach Europy, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich Unii Europejskiej.

pobierz publikację